आकाशी झेप घे रे

280 Views0 Comments

आकाशी झेप घे रे, पाखरा सोडी सोन्याचा पिंजरा तुजभवती वैभव, माया फळ रसाळ मिळते खाया सुखलोलुप झाली काया हा कुठवर वेड्या, घेसी आसरा घर कसले ही तर कारा विषसमान मोती चारा मोहाचे बंधन द्वारा तुज आडवितो हा कैसा, उंबर...

मन उधाण वाऱ्याचे

540 Views0 Comments

मायेच्या हळव्या स्पर्शाने खुलते, नात्यांच्या बंधात धुंद मोहरते मन उधाण वाऱ्याचे, गूज पावसाचे, का होते बेभान, कसे गहिवरते ! आकाशी स्वप्नांच्या हरपून भान शिरते, हुरहुरत्या सांजेला कधी एकटेच झुरते सावरते, बावरते, घ...

एका तळ्यात होती

196 Views0 Comments

एका तळ्यात होती बदके पिले सुरेख होते कुरूप वेडे पिल्लू तयात एक कोणी न तयास घेई खेळावयास संगे सर्वांहुनी निराळे ते वेगळे तरंगे दावूनि बोट त्याला, म्हणती हसून लोक आहे कुरूप वेडे पिल्लू तयांत एक पिल्लास दु:ख भारी, ...

सुन्यासुन्या मैफिलीत माझ्या

266 Views0 Comments

सुन्यासुन्या मैफिलीत माझ्या तुझेच मी गीत गात आहे अजूनही वाटते मला की, अजूनही चांदरात आहे उगीच स्वप्नात सावल्यांची कशास केलीस आर्जवे तू ? दिलेस का प्रेम तू कुणाला तुझ्याच जे अंतरात आहे ? कळे न तू पाहशी कुणाला ? कळे...

गोमू संगतीनं माझ्या तू

452 Views0 Comments

गोमू संगतीनं माझ्या तू येशील काय ? माझ्या पिरतीची रानी तू होशील काय ? आरं संगतीनं तुझ्या मी येणार नाय ! तुझ्या पिरतीची रानी मी होणार नाय ! गं तुझं टप्पोरं डोलं, जसं कोल्याचं जालं माझं कालिज भोलं, त्याच मासोली झाल...

विश्वाचे आर्त

112 Views0 Comments

विश्वाचे आर्त माझे मनी प्रकाशले । अवघे चि जालें देह ब्रम्ह ॥१॥ आवडीचें वालभ माझेनि कोंदटलें । नवल देखिलें नभाकार गे माये ॥२॥ रखुमादेवीवरू सहज नीटु जाला । हृदयीं नीटावला ब्रम्हाकारें ॥३॥ रचना - संत ज्ञानेश्वर सं...

तुला पाहते रे, तुला पाहते

226 Views0 Comments

तुला पाहते रे, तुला पाहते तुझी मूर्त माझ्या उरी राहते तुला पाहते रे, तुला पाहते जरी आंधळी मी तुला पाहते ! तुझ्या संगतीचा जिवा ध्यास लागे ! तुझ्या हासण्याने मनी प्रीत जागे तुझ्या गायने मी सुखी नाहते ! किती भाग्य...

चंद्र आहे साक्षिला

189 Views0 Comments

पान जागे फूल जागे, भाव नयनी जागला, चंद्र आहे साक्षिला, चंद्र आहे साक्षिला चांदण्याचा गंध आला, पौर्णिमेच्या रात्रिला, चंद्र आहे साक्षिला, चंद्र आहे साक्षिला ! स्पर्श हा रेशमी, हा शहारा बोलतो सूर हा, ताल हा, जीव वे...

चांद मातला, मातला

204 Views0 Comments

चांद मातला, मातला, त्याला कशी आवरू ? अंगी वणवा चेतला, मला कशी सावरू ? अशी पुनवेची निशा, चढे चांदण्याची नशा गेल्या हरवून दिशा, झाले खुळे पाखरू आला समुद्र ही रंगा, त्याचा धिटाईचा दंगा वेड्या लहरींचा पिंगा, बाई झाला...