SRGMP Little Champs 2010 Sept. 06 ’10 Prabuddha Lokhande – Aadhi Naman Shivbala

217 Views0 Comments

Watch latest Sa Re Ga Ma Pa Little Champs - webisodes

Haravali Pakhare Balak Palak Full Marathi Song

252 Views0 Comments

Eka Lagnachi Teesri Goshta – Episode 266 – August 11, 2014

54 Views0 Comments

Om explains everyone as how he has managed to take Dhana's parents into confidence with the help of Kamat Kaka and Ranjeet. Meanwhile, Ajeet praises Ranjeet for his confidence to make everything alright. Later, when ...

Eka Lagnachi Teesri Goshta – Episode 271 – August 16, 2014

67 Views0 Comments

Esha's mother feels that everyone will laugh at her, because she has failed to find the actual identity of Om and his family. She also feels bad because Esha has lied to her about Om and his family. Meanwhile, Esha t...

Eka Lagnachi Teesri Goshta – Episode 270 – August 15, 2014

47 Views0 Comments

On the occasion of Om and Esha's marriage, Om tries to tell the entire truth to Esha's family about his fake family. Om reveals the entire matter in front of Esha's grandfather and other family members. He says that ...

Eka Lagnachi Teesri Goshta – Episode 269 – August 14, 2014

75 Views0 Comments

Esha tells her grandfather about her visit to Om's mother, Gauri's place. She feels tensed because is not confident that whether Gauri will come to Om and her marriage. Esha tells him to help her in this matter. Mean...

Eka Lagnachi Teesri Goshta – Episode 268 – August 13, 2014

53 Views0 Comments

Esha's friend forces her to speak to Gauri and tells her to attend her marriage. Meanwhile, she calls Gauri and forces her to attend the marriage, but she refuses to it. Esha promises Gauri to meet her at her place. ...

Eka Lagnachi Teesri Goshta – Episode 267 – August 12, 2014

62 Views0 Comments

Dhana feels upset because they are not doing anything before Om and Esha's marriage. Meanwhile, Ajeet and Duttaram intentionally starts arguing with each other, but after sometime, both show all the gifts which they ...

Eka Lagnachi Teesri Goshta – Episode 265 – August 9, 2014

44 Views0 Comments

All the ladies see Esha's mehendi which has been put on her hands. At the same time, Esha sings a song along with Uma. On the other hand, as Satyajeet starts shouting at Madhu regarding Sameer, suddenly Ranjeet calml...

मन उधाण वाऱ्याचे

474 Views1 Comments

मायेच्या हळव्या स्पर्शाने खुलते, नात्यांच्या बंधात धुंद मोहरते मन उधाण वाऱ्याचे, गूज पावसाचे, का होते बेभान, कसे गहिवरते ! आकाशी स्वप्नांच्या हरपून भान शिरते, हुरहुरत्या सांजेला कधी एकटेच झुरते सावरते, बावरते, घ...

गोमू संगतीनं माझ्या तू

378 Views0 Comments

गोमू संगतीनं माझ्या तू येशील काय ? माझ्या पिरतीची रानी तू होशील काय ? आरं संगतीनं तुझ्या मी येणार नाय ! तुझ्या पिरतीची रानी मी होणार नाय ! गं तुझं टप्पोरं डोलं, जसं कोल्याचं जालं माझं कालिज भोलं, त्याच मासोली झाल...

आकाशी झेप घे रे

212 Views0 Comments

आकाशी झेप घे रे, पाखरा सोडी सोन्याचा पिंजरा तुजभवती वैभव, माया फळ रसाळ मिळते खाया सुखलोलुप झाली काया हा कुठवर वेड्या, घेसी आसरा घर कसले ही तर कारा विषसमान मोती चारा मोहाचे बंधन द्वारा तुज आडवितो हा कैसा, उंबर...

ऋतु हिरवा ऋतु बरवा

142 Views0 Comments

[youtube id="4tG47F0b93Q" width="600" height="350"] ऋतु हिरवा ऋतु बरवा पाचूचा वनि रुजवा युग विरही हृदयांवर, सरसरतो मधु शिरवा भिजुनी उन्हे चमचमती, क्षण दिपती क्षण लपती नितळ निळ्या अवकाशी, मधुगंधी तरल हवा मनभावन हा...

ऋणानुबंधांच्या

143 Views0 Comments

[youtube id="CKHuPscOLo4" width="600" height="350"] ऋणानुबंधांच्या जिथून पडल्या गाठी भेटीत तृष्टता मोठी त्या कातरवेळा थरथरती कधि अधरी त्या तिन्हीसांजांच्या आठवणी त्या प्रहरी कितिदा आलो, गेलो, रमलो रुसण्यावाचुनि ...

एका तळ्यात होती

139 Views0 Comments

[youtube id="lu_z9m7Reag" width="600" height="350"] एका तळ्यात होती बदके पिले सुरेख होते कुरूप वेडे पिल्लू तयात एक कोणी न तयास घेई खेळावयास संगे सर्वांहुनी निराळे ते वेगळे तरंगे दावूनि बोट त्याला, म्हणती हसून लोक...

चांद मातला, मातला

151 Views0 Comments

चांद मातला, मातला, त्याला कशी आवरू ? अंगी वणवा चेतला, मला कशी सावरू ? अशी पुनवेची निशा, चढे चांदण्याची नशा गेल्या हरवून दिशा, झाले खुळे पाखरू आला समुद्र ही रंगा, त्याचा धिटाईचा दंगा वेड्या लहरींचा पिंगा, बाई झाला...

गगन, सदन तेजोमय

258 Views0 Comments

गगन, सदन तेजोमय तिमिर हरुन करुणाकर दे प्रकाश, देई अभय छाया तव, माया तव हेच परम पुण्यधाम वाऱ्यातुन, ताऱ्यातुन वाचले तुझेच नाम जग, जीवन, जनन, मरण हे तुझेच रूप सदय वासंतिक कुसुमातुन तूच मधुर हासतोस मेघांच्या ध...

छडी लागे छ्मछ्म

152 Views0 Comments

छम्‌ छम्‌ छम्‌ ..... छम्‌ छम्‌ छम्‌ छडी लागे छ्मछ्म, विद्या येई घमघम छम्‌ छम्‌ छम्‌ ..... छम्‌ छम्‌ छम्‌ मोठ्या मोठ्या मिश्या, डोळे एवढे एवढे लाल दंतोजींचा पत्ता नाही, खप्पड दोन्ही गाल शाळेमधल्या पोरांना हा वाटे ...