मन उधाण वाऱ्याचे

308 Views1 Comments

मायेच्या हळव्या स्पर्शाने खुलते, नात्यांच्या बंधात धुंद मोहरते मन उधाण वाऱ्याचे, गूज पावसाचे, का होते बेभान, कसे गहिवरते ! आकाशी स्वप्नांच्या हरपून भान शिरते, हुरहुरत्या सांजेला कधी एकटेच झुरते सावरते, बावरते, घ...

गोमू संगतीनं माझ्या तू

194 Views0 Comments

गोमू संगतीनं माझ्या तू येशील काय ? माझ्या पिरतीची रानी तू होशील काय ? आरं संगतीनं तुझ्या मी येणार नाय ! तुझ्या पिरतीची रानी मी होणार नाय ! गं तुझं टप्पोरं डोलं, जसं कोल्याचं जालं माझं कालिज भोलं, त्याच मासोली झाल...

विश्वाचे आर्त

41 Views0 Comments

[youtube id="plSHg0FYzos" width="600" height="350"] विश्वाचे आर्त माझे मनी प्रकाशले । अवघे चि जालें देह ब्रम्ह ॥१॥ आवडीचें वालभ माझेनि कोंदटलें । नवल देखिलें नभाकार गे माये ॥२॥ रखुमादेवीवरू सहज नीटु जाला । हृदयी...

झुक झुक झुक झुक अगीनगाडी

56 Views0 Comments

[youtube id="9PpY5KJXd7w" width="600" height="350"] झुक झुक झुक झुक अगीनगाडी धुरांच्या रेखा हवेत काढी पळती झाडे पाहूया, मामाच्या गावाला जाऊया मामाचा गाव मोठा सोन्याचांदीच्या पेठा शोभा पाहुनी घेऊया मामाची बायको...

अ आ आई, म म मका

106 Views0 Comments

[youtube id="SMZd267ODuQ" width="600" height="350"] अ आ आई, म म मका मी तुझा मामा दे मला मुका प प पतंग आभाळात उडे ढ ढ ढगांत चांदोमामा दडे घ घ घड्याळ, थ थ थवा बाळ जरि खट्याळ, तरि मला हवा ह ह हम्मा गोड दूध देते च...

तुला पाहते रे, तुला पाहते

129 Views0 Comments

तुला पाहते रे, तुला पाहते तुझी मूर्त माझ्या उरी राहते तुला पाहते रे, तुला पाहते जरी आंधळी मी तुला पाहते ! तुझ्या संगतीचा जिवा ध्यास लागे ! तुझ्या हासण्याने मनी प्रीत जागे तुझ्या गायने मी सुखी नाहते ! किती भाग्य...

चंद्र आहे साक्षिला

68 Views0 Comments

पान जागे फूल जागे, भाव नयनी जागला, चंद्र आहे साक्षिला, चंद्र आहे साक्षिला चांदण्याचा गंध आला, पौर्णिमेच्या रात्रिला, चंद्र आहे साक्षिला, चंद्र आहे साक्षिला ! स्पर्श हा रेशमी, हा शहारा बोलतो सूर हा, ताल हा, जीव वे...

अंतरीच्या गूढ गर्भी

49 Views0 Comments

अंतरीच्या गूढ गर्भी एकदा जे वाटले एकदा जे वाटले ते, प्रेम आता आटले दूर सोनेरी सुखाचे पाहिले आभास मी तू रंगले आभाळ पूर्वी : तेच आता फाटले एकदा ज्यांतून मागे सूर संवादी निघाले वंचनेने तोडले ते, स्नेहतंतू आतले शेवट...

चांद मातला, मातला

90 Views0 Comments

चांद मातला, मातला, त्याला कशी आवरू ? अंगी वणवा चेतला, मला कशी सावरू ? अशी पुनवेची निशा, चढे चांदण्याची नशा गेल्या हरवून दिशा, झाले खुळे पाखरू आला समुद्र ही रंगा, त्याचा धिटाईचा दंगा वेड्या लहरींचा पिंगा, बाई झाला...